Wie is Virtius?

Logo-virtius-2Ontstaansgeschiedenis

Virtius Consultancy B.V., kortweg Virtius, is opgericht in november 2009. Virtius beschikt over een ervaring van 15 jaar in de uitzend- en detacheringsbranche onder andere opgedaan bij GAK/UWV als looninspecteur werkende in de regio Haaglanden, als Audit team manager bij VRO alwaar de ontwikkeling van de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 tot een van de taken behoorde en uitvoering van ABU en NBBU CAO audits een onderdeel was tot en met directeur van de SNCU (CAO Politie) in de beginjaren.

In deze jaren zijn er veel advies vraagstukken  van werkgevers gesteld welke niet beantwoord mochten of konden worden vanuit de functie uitvoering of doelstelling van de destijds zijnde werkgever.

De toenemende vraag om advies en begeleiding heeft ertoe geleid dat er een adviesbureau, in eerste aanleg specifiek gericht op de uitzend-, detacherings- en payrollbranche, is opgericht. Voornaamste reden hiervoor was de vraag en behoefte vanuit de werkgevers in voornoemde branches.

De persoon achter Virtius

Wie is de persoon achter Virtius vraagt u zich af? De oprichter van Virtius is Ronald Langerak, geen onbekende in het wereldje van uitzenden, detachering en payrollen. Ronald is op moment van de oprichting van Virtius 50 jaar “jong” en voelt zich als een vis in het water. Door zijn directe maar altijd persoonlijke aanpak en “recht door zee” benadering heeft hij inmiddels een grote klantenkring opgebouwd. Zijn advies en begeleiding werkzaamheden en manier van aanpak zijn bekend bij diverse instanties zoals SNCU, SNA en certificerende dan wel controlerende instellingen.

Kennis en product ontwikkeling

De kennis wordt bijgehouden door het op de voet volgen van alle wettelijke- wijzigingen dan wel voornemens tot wijzigingen en uiteraard door het volgen van vakgerichte opleidingen, seminars dan wel cursussen. Veel wordt uit de praktijk vertaald en producten worden ontwikkeld vanuit de vraagkant maar tevens vanuit een behoefte voorziening welke vooruitloopt op komende wijzigingen of toepassingen.