Inlenersbeloning

De inlenersbeloning zorgt ervoor dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de andere personeelsleden die bij de inlener dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten behalve voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Er kan in voorkomende gevallen een CAO bepaling opgenomen zijn waarin een loongebouw afspraak is gemaakt. Voor bijvoorbeeld schoolverlaters of langdurig werklozen kan een apart loongebouw gelden. Dit geldt ook voor mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt.

Voorts zijn er beloning afspraken opgenomen waneer er geen beloning conform de CAO van inlener van toepassing is en er geen Bedrijfseigen regeling is of van toepassing is.

Inlenersbeloning verplicht vanaf dag één toepassen

Sinds 30 maart 2015 is in de ABU cao opgenomen dat de inlenersbeloning vanaf de eerste dag dient te worden toegepast. Bij de NBBU was dit al langer het geval. Als uitzend-, detacherings- of payrollonderneming bent u verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de cao, en dus ook de voor de juiste toepassing van de inlenersbeloning.

Implementatie inlenersbeloning

Virtius verzorgt voor u de implementatie van de juiste toe te passen inlenersbeloning. Wij vertalen de toe te passen cao in een heldere blauwdruk en onderhouden deze ook voor u. Indien er geen cao van de inlener van toepassing is kunnen wij u adviseren en begeleiden naar de juiste oplossing. Door onze dienstverlening inzake de implementatie inlenersbeloning bent u verzekerd van het juiste volgen van de toepasselijke beloning. Naar uw opdrachtgevers een extra zekerheid op het gebied van de inlenersaansprakelijkheid. Een stuk zekerheid in huis halen? Virtius kan u dit bieden met deze dienst.

Wilt u meer informatie over de (toepassing van) inlenersbeloning? Neem contact met ons op!